Abboner på denne kalenderen (få den inn i Outlook etc)MånedUkeDatoTidTypeBeskrivelse
feb7fr 17.217:00Vintervakt
Vinterferie første helg
Vinterferie første helg
lø 18.2 Vintervakt
Vinterferie første helg
Vinterferie første helg
sø 19.2 -> 17:00Vintervakt
Vinterferie første helg
Vinterferie første helg
17:00Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinter ferie
8ma 20.2 Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinter ferie
ti 21.2 Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinter ferie
on 22.2 Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinter ferie
17:00Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinterferie brokke
to 23.2 Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinter ferie
 Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinterferie brokke
fr 24.2 -> 17:00Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinter ferie
 Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinterferie brokke
17:00Vintervakt
Vinterferie siste helg
Vinterferie siste helg
lø 25.2 Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinterferie brokke
 Vintervakt
Vinterferie siste helg
Vinterferie siste helg
02:15Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
sø 26.2 -> 17:00Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinterferie brokke
-> 17:00Vintervakt
Vinterferie siste helg
Vinterferie siste helg
 Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
9ma 27.2 Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
ti 28.2 Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
maron 1.3 Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
02:15Eksterne kurs
LSOR Vinter Finse
LSOR Vinter
to 2.3 Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
 Eksterne kurs
LSOR Vinter Finse
LSOR Vinter
fr 3.3 Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
 Eksterne kurs
LSOR Vinter Finse
LSOR Vinter
lø 4.3 Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
 Eksterne kurs
LSOR Vinter Finse
LSOR Vinter
sø 5.3 -> 23:00Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
-> 23:00Eksterne kurs
LSOR Vinter Finse
LSOR Vinter
11on 15.318:00Eksterne kurs
Mini førstehjelpskurs
Førstehjelpskurs
fr 17.318:00Aktivitet
Rigging av kiosk i sørlandshallen
lø 18.307:00Aktivitet
Kioskvakt sørlandshallen
sø 19.307:00Aktivitet
Kioskvakt sørlandshallen
12on 22.318:00Eksterne kurs
Mini førstehjelpskurs
Førstehjelpskurs
apr14fr 7.410:00Dugnad
Fjellsikringsporten
16:00Dugnad
Fjellsikringsporten
16:00Vintervakt
Første del påska brokke
lø 8.4 Vintervakt
Første del påska brokke
sø 9.4 Vintervakt
Første del påska brokke
15ma 10.4 Vintervakt
Første del påska brokke
ti 11.4 Vintervakt
Første del påska brokke
12:00Dugnad
Fjellsikringsporten
on 12.4 -> 16:00Vintervakt
Første del påska brokke
16:00Vintervakt
Andre del påska brokke
to 13.4 Vintervakt
Andre del påska brokke
fr 14.4 Vintervakt
Andre del påska brokke
lø 15.4 Vintervakt
Andre del påska brokke
sø 16.4 Vintervakt
Andre del påska brokke
16ma 17.4 -> 16:00Vintervakt
Andre del påska brokke
jun24lø 17.615:00Sanitetsvakt
Hunsfest 2017
Hunsfest 2017
sø 18.6 -> 02:00Sanitetsvakt
Hunsfest 2017
Hunsfest 2017