Abboner på denne kalenderen (få den inn i Outlook etc)MånedUkeDatoTidTypeBeskrivelse
jan3fr 20.117:00Sanitetsvakt
Vakt på brokke
Vakt på brokke
lø 21.1 Sanitetsvakt
Vakt på brokke
Vakt på brokke
sø 22.1 -> 16:00Sanitetsvakt
Vakt på brokke
Vakt på brokke
4ti 24.118:00Interne kurs
Nødnett kurs
feb5fr 3.217:00Sanitetsvakt
Vakt brokke
Vakt på brokke
lø 4.2 Sanitetsvakt
Vakt brokke
Vakt på brokke
sø 5.2 -> 16:00Sanitetsvakt
Vakt brokke
Vakt på brokke
6lø 11.209:00Sanitetsvakt
Vakt Gimlehallen
Vakt gimlehallen
09:00Sanitetsvakt
Vakt sørlandshallen
Vakt sørlandshallen
7fr 17.217:00Vintervakt
Vinterferie første helg
Vinterferie første helg
lø 18.2 Vintervakt
Vinterferie første helg
Vinterferie første helg
sø 19.2 -> 17:00Vintervakt
Vinterferie første helg
Vinterferie første helg
17:00Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinter ferie
8ma 20.2 Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinter ferie
ti 21.2 Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinter ferie
on 22.2 Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinter ferie
17:00Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinterferie brokke
to 23.2 Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinter ferie
 Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinterferie brokke
fr 24.2 -> 17:00Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinter ferie
 Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinterferie brokke
17:00Vintervakt
Vinterferie siste helg
Vinterferie siste helg
lø 25.2 Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinterferie brokke
 Vintervakt
Vinterferie siste helg
Vinterferie siste helg
02:15Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
sø 26.2 -> 17:00Sanitetsvakt
Vinterferie brokke
Vinterferie brokke
-> 17:00Vintervakt
Vinterferie siste helg
Vinterferie siste helg
 Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
9ma 27.2 Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
ti 28.2 Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
maron 1.3 Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
02:15Eksterne kurs
LSOR Vinter Finse
LSOR Vinter
to 2.3 Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
 Eksterne kurs
LSOR Vinter Finse
LSOR Vinter
fr 3.3 Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
 Eksterne kurs
LSOR Vinter Finse
LSOR Vinter
lø 4.3 Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
 Eksterne kurs
LSOR Vinter Finse
LSOR Vinter
sø 5.3 -> 23:00Eksterne kurs
A-Kurs Finse
A-kurs Finse
-> 23:00Eksterne kurs
LSOR Vinter Finse
LSOR Vinter
11on 15.318:00Eksterne kurs
Mini førstehjelpskurs
Førstehjelpskurs
12on 22.318:00Eksterne kurs
Mini førstehjelpskurs
Førstehjelpskurs
jun24lø 17.615:00Sanitetsvakt
Hunsfest 2017
Hunsfest 2017
sø 18.6 -> 02:00Sanitetsvakt
Hunsfest 2017
Hunsfest 2017