Abboner på denne kalenderen (få den inn i Outlook etc)MånedUkeDatoTidTypeBeskrivelse
jan3to 19.118:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
lø 21.111:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Åpning av Råsjøstua - sportsstue for sessongen
sø 22.1 -> 16:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Åpning av Råsjøstua - sportsstue for sessongen
4on 25.118:30Korpskveld
Søk og Redning Instruktør: Stein Teppen
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 26.118:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
lø 28.1Ambulansevakt
Ambulansevakt
Super - G i Åslia
09:00Eksterne kurs
Ambulansepersjonell
Rep.kurs Ambulanse
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
sø 29.1 -> 18:00Eksterne kurs
Ambulansepersjonell
Rep.kurs Ambulanse
00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
5ma 30.1 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
ti 31.1 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
febon 1.2 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
to 2.2 -> 00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
lø 4.211:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
sø 5.211:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
6on 8.218:30Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 9.2Eksterne kurs
Kurssted: Røde Kors Senteret Merket i Valdres
Vinterkursene Region Øst/Mjøs
18:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
fr 10.2 Eksterne kurs
Kurssted: Røde Kors Senteret Merket i Valdres
Vinterkursene Region Øst/Mjøs
lø 11.2 Eksterne kurs
Kurssted: Røde Kors Senteret Merket i Valdres
Vinterkursene Region Øst/Mjøs
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
sø 12.2Eksterne kurs
Kurssted: Røde Kors Senteret Merket i Valdres
Vinterkursene Region Øst/Mjøs
00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
7ma 13.2 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
ti 14.2 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
on 15.2 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
to 16.2 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
fr 17.2 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
lø 18.2 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
sø 19.2 -> 00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
8ma 20.211:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
ti 21.211:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
on 22.211:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
18:30Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 23.211:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
18:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
fr 24.211:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
lø 25.208:00Sanitetsvakt
Kampsportstevne
09:00Sanitetsvakt
Norges Cup for Senior og U23
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
sø 26.200:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
09:00Sanitetsvakt
Norges Cup for Senior og U23
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
9ma 27.2 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
ti 28.2 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
maron 1.3 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
to 2.3 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
fr 3.3 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
lø 4.3 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
sø 5.3 -> 00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
10ma 6.3 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
ti 7.3 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
on 8.3 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
18:30Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 9.3 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
18:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
fr 10.3 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
lø 11.3 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
sø 12.3 -> 00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
Ambulansevakt
Ambulansevakt
Super - G i Åslia
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
11fr 17.3Eksterne møter
Årsmøte Akershus Røde Kors
lø 18.3 Eksterne møter
Årsmøte Akershus Røde Kors
09:00Eksterne kurs
Ambulansepersjonell
Rep.kurs Ambulanse
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
sø 19.3Eksterne møter
Årsmøte Akershus Røde Kors
-> 18:00Eksterne kurs
Ambulansepersjonell
Rep.kurs Ambulanse
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
12on 22.318:30Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 23.318:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
lø 25.311:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
sø 26.311:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
apr13lø 1.411:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
sø 2.400:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
14ma 3.4 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
ti 4.4 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
on 5.4 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
18:30Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 6.4 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
18:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
fr 7.4 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
lø 8.4 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
Vintervakt
Påske
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
sø 9.4 -> 00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
 Vintervakt
Påske
00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
15ma 10.4 Vintervakt
Påske
 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
ti 11.4 Vintervakt
Påske
 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
on 12.4 Vintervakt
Påske
 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
to 13.4 Vintervakt
Påske
 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
fr 14.4 Vintervakt
Påske
 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
lø 15.4 Vintervakt
Påske
 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
sø 16.4 Vintervakt
Påske
-> 00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
16ma 17.4 Vintervakt
Påske
11:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
ti 18.4Vintervakt
Påske
on 19.4Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 20.418:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
lø 22.411:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
sø 23.411:00Vintervakt
Servering og tilrettelegging ved Råsjøstua
Råsjøstua - sportsstue
17fr 28.4Eksterne møter
Mer info kommer senere.
Hjelpekorpskonferansen
lø 29.4 Eksterne møter
Mer info kommer senere.
Hjelpekorpskonferansen
09:00Eksterne kurs
Ambulansepersjonell
Rep.kurs Ambulanse
sø 30.4Eksterne møter
Mer info kommer senere.
Hjelpekorpskonferansen
-> 18:00Eksterne kurs
Ambulansepersjonell
Rep.kurs Ambulanse
00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
mai18ma 1.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
ti 2.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
on 3.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
18:30Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 4.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
18:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
fr 5.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
lø 6.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
sø 7.5 -> 00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Hovedvakt
00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
19ma 8.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
ti 9.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
on 10.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
to 11.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
fr 12.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
lø 13.5 Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
sø 14.5 -> 00:00Ambulansevakt
Ambulansepersonell m / 160 kode på denne vakta.
Donortransport Bakvakt
20to 18.518:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
21on 24.518:00Eksterne kurs
Mer info kommer vår 2017
Regionøst Sommerkurs på JØK I Stavern
to 25.5 Eksterne kurs
Mer info kommer vår 2017
Regionøst Sommerkurs på JØK I Stavern
fr 26.5 Eksterne kurs
Mer info kommer vår 2017
Regionøst Sommerkurs på JØK I Stavern
lø 27.5 Eksterne kurs
Mer info kommer vår 2017
Regionøst Sommerkurs på JØK I Stavern
sø 28.5 -> 16:00Eksterne kurs
Mer info kommer vår 2017
Regionøst Sommerkurs på JØK I Stavern
22on 31.518:30Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
junto 1.618:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
lø 3.6Profilering
Mer info kommer senere
Gjerdrumdagen
23to 8.618:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
lø 10.6Profilering
Nannestad Dagene 2017
sø 11.6Profilering
Nannestad Dagene 2017
24on 14.618:30Korpskveld
Medlemsmøte Hjelpekorps
to 15.618:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
25lø 24.6Sanitetsvakt
Raumerrittet
09:00Sanitetsvakt
Sanitetsvakt
Romeriksåsen på Langs
26on 28.618:00Aktivitet
Sommeravslutning for Omsorg og Hjelpekorps
Sommeravslutning NGRK
to 29.618:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
jul28to 13.718:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
30to 27.718:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
aug32to 10.818:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
34to 24.818:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
sep36to 7.918:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
38to 21.918:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
okt40to 5.1018:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
42to 19.1018:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
43to 26.1018:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
nov44to 2.1118:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
46to 16.1118:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
48to 30.1118:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
des50to 14.1218:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
52to 28.1218:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184
jan2to 11.118:00Ambulansevakt
Bakvakt Amb. 184